Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?


W sprawach o rozwód pojawiło się ostatnio zapytanie, czy pisanie na Facebook’u jest uważane za zdradę.Wyjaśnić należy, że pojęcie „zdrady” jest bardzo ogólne.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy w tym zakresie określa kilka zasad obowiązujących małżonków w związki małżeńskim. Mianowicie małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.

Pojęcie lojalności małżeńskiej dalece wykracza poza kwestie np. samej zdrady małżeńskiej rozumianej jako współżycie z inną osobą.

Jak wskazał jeden z sądów powołując się na stanowisko Sądu Najwyższego – małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich nie właściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi tego konsekwencjami (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2003 r. sygn. II CKN 1270/00, Lex nr 78843).

Co nieco w kwestii lojalności małżeńskiej znaleźć też można w poniższym zwiastunie:


Rzecz w tym, że o ile pisanie na Facebooku będzie uznane za nielojalne, ale nie doprowadzi do rozpadu związku – to w praktyce może to nie mieć znaczenia dla sprawy. Z kolei jeśli zostanie za uznane za nielojalne i za prowadzące do rozpadu związku – to należy się liczyć z orzekaniem winy.

Co ciekawe, jeśli oboje małżonkowie pozwalają sobie zachowanie polegają cena pisaniu na Facebook’u, które zostałoby uznane za nielojalne i które zostałoby uznane z prowadzące do rozpadu związku – to sąd nie będzie ingerował w stopień tego zawinienia. Nie będzie istotne, czy korespondencja jednego z małżonków jest bardziej lub mniej obszerna. Najzwyczajniej sąd uzna, że wina leży po stronie jednego i drugiego małżonka. Jak wskazał cytowany już sąd co istotne, przepis art. 57 § 1 k. r. o. nie wprowadza przy tym rozróżnienia stopnia winy małżonków.

W każdej sprawie, gdy rozważane są okoliczności mogące wpłynąć na zawinienie małżonka w rozkładzie pożycia warto skonsultować sprawę z radcą prawnym lub adwokatem.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61


 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

1 komentarz:

 1. Czy pisanie na facebook'u jest zdradą? To zależy od indywidualnych predyspozycji. Niektórzy przymkną na to oko, inni zrobią karczemną awanturę, a jeszcze inni, wystąpią o rozwód. Sam, zaliczam się do grupy trzeciej - nie potrafiłbym żyć z osobą, która dopuściła się wirtualnej zdrady...

  OdpowiedzUsuń

Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu