Dlaczego Ludzie się Rozwodzą - Sprawy o Rozwód informacje

Część osób zamierzających się rozwieść zadaje sobie egzystencjalne pytanie, jak to się stało, że się rozwodzę, jak do tego doszło, co zrobiłem źle, co powinno być zrobione inaczej, czy można było tego uniknąć itp.
W tym kontekście pojawia się próba znalezienia sytuacji na tle statystycznym, ogólnym...

Można zaryzykować ogólnym stwierdzeniem, że małżeństwo jest pewnym procesem życiowym, który nie jest możliwy do przewidzenia przy jego zwieraniu, w trakcie którego przez szereg lat łatwo popełnić jakieś błędy, które czy to pojedynczo, czy też nagromadzone, mogą doprowadzić do rozpadu związku.
Zasadniczo pytania o przyczyny rozwodu to pytania do psychologa.

W praktyce osoby rozwodzące się podają:
- zdradę małżonka
- oddalenie się od siebie małżonków na skutek różnych sytuacji, trudności osobistych i zawodowych, emigracyjnych itp
- ingerencję członka rodziny,
- niższą hierarchią w oczach małżonka, niż jego rodzice
- przemoc domową
- alkoholizm
- kwestie religijne
- kłopoty w rozumieniu się w pożyciu intymnym
- wiele wiele innych


Uzasadniając decyzję o rozwodzie rzeczywiście spotyka się szereg różnych odpowiedzi, które mimo, że można jakoś zakwalifikować, to każde uzasadnienie jest inne. Wynika to czasami z nagromadzenia wielu czynników. Wiek osoby rozwodzącej się nie musi mieć przy tym znaczenia, do przyjęcia którejkolwiek z przyczyn rozpadu związku. Niezależnie od wieku rozwodzącego się, odpowiedź typu, chcę się rozwieść, gdyż chcę mieć coś z tego życia - można usłyszeć zarówno od osoby w wieku dwudziestu kilku lat, jak i od osoby pod siedemdziesiątkę.

Przenosząc to pytanie na grunt prawny.

Dane o przyczynach rozwodu podaje regularnie GUS. Do podawanych przyczyn zaliczyć można statystycznie:
- niezgodność charakterów - w największej liczbie przypadków
- niedochowanie wierności małżeńskiej
- nadużywanie alkoholu
- nieporozumienia na tle finansowym
- trudności mieszkaniowePozostaje pytanie jak wygląda zbieranie danych statystycznych.

Zbieranie danych ma miejsce po rozprawie kończącej sprawę o rozwód  - statystyczne dane przekazywane są z sądów. Przy zbieraniu danych stosuje się pewne uproszczenia, bez szczegółowych opisów.

Stąd też wyniki badań statystycznych ograniczają się do powyższych, uogólnionych cech.

Zatem co powiedzieć sądowi, jeśli nie chcemy mówić o szczegółach intymnych z naszego związku a najzwyczajniej chcemy się rozwieść.

Otóż nie ma jednej odpowiedzi. Warto tę kwestię skonsultować z prawnikiem każdorazowo dla każdej sytuacji. Dużo zależy od osoby sędziego prowadzącego sprawę o rozwód. Zasadniczo można przyjąć, że większość sędziów poprzestanie na zdawkowym uzasadnieniu przyczyny rozkładu pożycia i taką też - podaną przez strony przesłankę zaprotokołuje. Zdarza się także i inaczej. Niektóre sądy proszę o pogłębioną odpowiedź na temat przyczyn rozkłądu pożycia. 

Przykładowo - jeśli małżonkowie zdecydują się na odpowiedź, że rozpad małżeństwa wynika z niezgodności charakterów - sąd może pogłębić zakres pytań. Logicznie trudno bowiem o pełną zgodność charakterów, trudno też przyjąć, że to pełna zgodność charakterów była jedyną przyczyną zawarcia związku. Wreszcie w praktyce, sąd może wychodzić z założenia, że przeciwności się przyciągają, stąd też zdawkowa odpowiedź o braku zgodności charakterów może być dla sądu niewystarczająca.


Zadawanie przez sąd pogłębionych pytań nie wynika z ciekawości sądu, ale ze skrupulatnego rozumienia przez dany sąd obowiązku zbadania, czy rzeczywiści doszło do rozkładu pożycia, czy rozkład pożycia jest trwały i zupełny. Czyli na rozpoznaniu czy faktycznie nie ma szans na powrót do siebie małżonków. Ewentualnie czy nie zachodzą inne negatywne przesłanki rozwodu.

Czy zdarza się, że sądy mimo oświadczenia dwóch stron nie udzielają rozwodu? Tak, sporadycznie się takie sytuacje zdarzają. Więcej na ten temat w poście o negatywnych przesłankach rozwodu. Przypadki stwierdzenia przez sąd, że małżonkowie faktycznie mają szansę na powrót do siebie, są jednym z takich przypadków. Sądy mogą mieć takie wątpliwości np. w przypadku, gdy małżonkowie krótko po ślubie decydują się na rozwód, zbyt pochopnie. Z drugiej strony - gdy małżonkowie decydują się na rozwód po kilkudziesiędziu latach małżeństwa, z uwagi na odmienne postrzeganie przez sąd danej sytuacji małżonków i innej oceny ich podejścia do sprawy.

W każdej sprawie zatem w przypadku wątpliwości jak należy daną kwestię przedstawić, jak sobie poradzić ze sprawą - warto zasięgnąć konsultacji prawnika - adwokata lub radcy prawnego.


W razie pytań pozostajemy do dyspozycji
Tel 61 641-64-61


Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?

W trakcie spraw o rozwód wiele osób zadaje pytania dotyczące rozpoczęcia relacji z innym partnerem, aniżeli małżonek. Rzecz w tym, że osoby te nie chcą zaszkodzić sobie w sprawie o rozwód, a chciałyby normalnie funkcjonować. Chciałyby zacząć nowe życie, oderwać się od przeżyć związanych z poprzednim związkiem. Tym bardziej jest to widoczne u osób, u których sprawa o rozwód się przedłuża ponad zakładany okres czasu. Niemniej szereg pytań w tym względzie powstaje u każdego, kto nie chciałby, aby formalności rozwodowe przeszkadzały w codziennym funkcjonowaniu.


I tak zadawane pytania można ująć w ramach poniższych:

Po jakim czasie można zacząć nowy związek? Kiedy mogę zacząć umawiać się na randki? Kiedy mogę zacząć się z kimś spotykać? Czy mogę układać sobie życie z inną osobą? Czy jest jakiś okres czasu jaki musi upłynąć od pozwu rozwodowego do spotkania nowego partnera? Czy muszę czekać na wyrok rozwodowy, żeby rozpocząć życie z inną osobą? Jak będzie widziane przez sąd, że zaczęłam się spotykać z kimś innym? Czy dla sprawy o rozwód ma znaczenie, że spotykam się podczas sprawy o rozwód z inną kobietą?  Czy spotykanie się z kimś w trakcie rozwodu to też będzie zdrada? Czy randkowanie w trakcie rozwodu będzie miało wpływ na winę?
Odpowiadając w miarę ogólnie na te pytania:

1. Poznanie innej osoby po złożeniu pozwu o rozwód nie powinno rodzić żadnych obaw. Nie ma sensu obawiać się, że zostanie to w jakiś – bliżej nie określony – sposób wykorzystanie w sprawie o rozwód. W takiej sytuacji należy zdecydowanie wskazać, że znajomość i relacja z tą osobą miały miejsce już po złożeniu pozwu o rozwód i ewentualnie powołać na tę okoliczność dowody.

2. Rozpad związku małżeńskiego jest stanem faktycznym. Oznacza to tyle, że nawiązanie nowej relacji po rozpadzie faktycznym związku nie jest uznawane za niewierność, nielojalność małżeńską - wszak małżeństwo już nie istniało, zanim nawiązano relację z inną osobą.  Nie ma przy tym żadnego terminu od złożenia pozwu o rozwód, w którym niejako „bezkarnie” dla kwestii orzekania o winie można poznawać inną osobę i się z nią spotykać. Innymi słowy, rozpoczęcie randkowania dzień po złożeniu pozwu rozwodowego nie ma wpływu na orzekanie o winie, skoro związek małżeński przestał wcześniej faktycznie istnieć.3. Poznanie nowego partnera w opisywanej sytuacji nie ma wpływu na orzekanie o winie.  Wyjaśniając - w sprawie o rozwód sąd orzekając o winie rozstrzyga o tym, którego z małżonków zachowanie wpłynęło na rozpad związku. Czyli co miało wpływ na to, że doszło do rozpadu związku a w konsekwencji na złożenie pozwu rozwodowego. Jeżeli poznanie innej osoby miało miejsce po złożeniu pozwu o rozwód, to sąd tego nie uwzględni przy orzekaniu o winie.

4. Należy pamiętać i o tym, że wspomniane zasady działają w obie strony. To znaczy, nie można wyciągać negatywnych konsekwencji z powodu poznania nowego partnera przez współmałżonka, jeśli miało to miejsce po faktycznym rozpadzie związku.

5. Należy pamiętać też i o tym, że jeżeli sprawa o rozwód się przedłuża, a w trakcie nowego związku pojawi się dziecko – istnieje domniemanie ojcostwa ojca męża matki. Wówczas konieczne będzie wdrożenie procedury zaprzeczenia ojcostwa i ustalenia ojcostwa.

6. Powyższe uwagi dotyczą poznania nowego partnera już po złożeniu pozwu rozwodowego. Wówczas jasnym jest, że któraś ze stron uznaje, że do rozpadu związku już doszło.  Faktycznie spotykanie się z nowym partnerem po rozpadzie związku ale jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód nie powinno być uważane za przyczyniające się do rozpadu związku. Niemniej w tym zakresie istnieje pewne ryzyko wykorzystania tej sytuacji na potrzeby procesowe sprawy o rozwód. Wówczas drugi małżonek może próbować wykazywać, że dopiero poznanie partnera doprowadziło do rozpadu związku małżeńskiego. W takim przypadku ważne w sprawie będzie odpowiednie prowadzenie postępowania dowodowego. Znaczenie będzie miało przy ocenie wiarygodności to, w jakim okresie po deklarowanym rozpadzie związku rozpoczęły się  spotkania z inną osobą.

Zachęcamy by te sprawę szerzej zawsze omówić z adwokatem lub radcą prawnym, celem uzyskania jednoznacznego stanowiska w określonych okolicznościach faktycznych.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji

Tel 61 641 64 61

Zobacz też:

Strona główna portalu

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61