Rozwód - Czy Adwokat może zeznawać za Stronę?

Część osób udających się do kancelaria adwokata czy radcy prawnego często nie wie jak wygląda postępowanie sądowe. Poza doradztwem prawnym, adwokat lub radca prawny ma w wyobrażeniu tych osób być m.in. amortyzatorem emocji związanych z procesem sądowym. Zwłaszcza w sprawach, gdzie w grę wchodzą duże emocje czy osobiste intymne sprawy.

Dla niektórych osób, wyobrażenie o procesie i roli pełnomocnika bywa jednak odmienne od obowiązujących procedur. Zdarza się bowiem, że przygotowując się do sprawy, klienci kancelarii chcieliby, żeby odpowiadał za nich na pytania sądów – ich pełnomocnik.
                                           

Rzecz w tym, że tę potrzebę adwokat lub radca prawny może spełnić jedynie częściowo. Bowiem z jednej strony należy rozróżnić aktywność pełnomocnika w działaniach procesowych – składanie pism, reagowanie na rozprawie, ustne przedstawianie stanowiska w sprawie. Z drugiej należy odróżnić etap przesłuchania stron, który w sprawach o rozwód jest etapem obowiązkowym (w innych postępowaniach traktowany jest jako element pomocniczy). I tak – adwokat czy radca prawny będzie mógł na sali rozpraw odpowiadać na pytania sądu, dotyczące różnych zdarzeń, jednakże nie będzie mógł składać zeznań za klienta.Co to oznacza w praktyce. Otóż, pełnomocnik może pomóc sądowi zrozumieć sprawę, może przedstawić ustnie i pisemnie stanowisko swojego klienta, opisać stan faktyczny nawet w możliwie największych szczegółach. Nie może jednakże zabierać głosu za stronę, gdy dojdzie do przesłuchania stron.

Dla informacji – przez cały proces sądowy strona i jej pełnomocnik zasiadają w ławie na sali rozpraw po lewej lub prawej stronie sędziego. W etapie przesłuchania stron, strona jest proszona na środek sali, aby tam złożyć zeznania. Wówczas następuje owo zeznanie strony i jest to rodzaj dowodu procesowego. W tej sytuacji pełnomocnik zostaje w ławie i nie może udać się ze swoim klientem na środek sali. Co więcej, o ile w trakcie postępowania siedząc w bocznej ławie, klient może na bieżąco konsultować (maksymalnie dyskretnie) wszelkie kwestie z pełnomocnikiem, to podczas przesłuchania stron, gdy jest się na środku sali sądowej, kontakt z pełnomocnikiem jest praktycznie zakazany.

Przygotowanie do tego etapu to ważny element przygotowania procesowego. Zwłaszcza, że duża liczba osób występujących przed sądem, właśnie taką sytuację uznaje za najbardziej stresogenną.

Stąd też w każdej sprawie zachęcamy do korzystania z doradztwa i przygotowania do rozprawy przez kancelarią adwokata czy radcy prawnego.

Tel 61 641 64 61 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i TatyRozwód i OZSS – czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

OZSS – czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Przez długi czas w sprawach o rozwód, a dotyczących spraw związanych z małoletnimi np. wykonywaniem władzy rodzicielskiej opiniowały tzw. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne.W sprawach o rozwód rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sytuacjach dotyczących badania dobra małoletniego dziecka stron, tj. wpływu ewentualne rozwodu na dziecko, Sąd kierował sprawy do biegłych jak i specjalistycznych ośrodków. Biegli  lub też specjalistyczne ośrodki miały za zadanie wydać opinię m.in. w kwestii czy dobro dziecka nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.  Sąd Okręgowy w Poznaniu często korzystał m.in z następujących placówek:- Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 1 i 2 w Poznaniu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Lesznie, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Pile, a także ze wsparcia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

W badaniach nie uczestniczył ani adwokat ani radca prawny a jedynie rodzice i dzieci. Reprezentująca strony kancelaria mogła natomiast weryfikować opinię po jej sporządzeniu, np. poprzez przesłuchanie sporządzających opinię podczas rozprawy.

Jednakże podstawy prawne funkcjonowania tych ośrodków w kwestiach dotyczących małoletnich w sprawach o rozwód były wątpliwe. Swego czasu interesującą informację dotyczącą kwestii orzekania Rodzinnych Ośrodków opracowało Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej. Z opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej wynikało, że : „brak jest podstaw do tego, aby rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, w obecnym statusie i usytuowaniu, wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywani a kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy”. Sprawę bliżej przedstawiła Rzeczpospolita w artykule z 15 maja 2013 roku: "Nieważnośćopinii psychologów"

Kwestią tą zajął się także Trybunał Konstytucyjny - informacje o tym w komunikacie po rozprawie.

Obecnie sprawa została prawnie uregulowana. Kwestię związane z opiniowaniem małoletnich (m.in. w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów) w sprawach o rozwód Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (OZSS).Zarządzenie wskazuje, że proces diagnostyczny składa się z trzech etapów. I tak pierwszy etap procesu diagnostycznego obejmuje zapoznanie się z aktami sprawy, dalej przygotowanie do badania, w szczególności zaplanowanie organizacji badania uwzględniającego warunki obiektywne (np. warunki lokalowe opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, czasowe osób badanych i badających) i subiektywne (np. podatność na zmęczenie, odporność na stres, postawę wobec badania); przygotowanie miejsca i odpowiednich warunków badania.

Z kolei drugi etap procesu diagnostycznego obejmuje potwierdzenie tożsamości osob badanych, poinformowanie osób badanych o celu i planie badania, poinformowanie osob badanych o braku zgody na rejestrację badania oraz możliwości przerwania lub odstąpienia od badania w sytuacji nieprzestrzegania przez osoby badane zakazu rejestracji, poinformowanie osób badanych o udziale w badaniu wyłącznie osób wskazanych w zleceniu, poinformowanie osób badanych o wykorzystaniu danych uzyskanych w trakcie badania zgodnie z kryterium ich użyteczności w celu sporządzenia opinii dla organu zlecającego;, odebranie od osób badanych pisemnej zgody dotyczącej udziału w badaniu, przeprowadzenie badania, poinformowanie osób badanych o zakończeniu badania i terminie sporządzenia opinii, poinformowanie osób badanych o możliwości zgłaszania uwag co do przebiegu badania do kierownika lub upoważnionego przez niego specjalisty, a co do treści i wniosków końcowych opinii do organu zlecającego.

Po badaniu następuje tzw. trzeci etap procesu diagnostycznego. Zgodnie z zarządzeniem obejmuje on analizę i interpretację wyników badania, integrację danych, przeprowadzenie konsultacji w zespole opiniującym, sporządzenie opinii pisemnej.

W kwestiach związanych z poddawaniem małoletnich badaniom przez OZSS warto skonsultować sprawę, a także opinię ośrodków z prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61

 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

Rozwód - Adwokat z Urzędu - Wskazówki przy składaniu wniosków

Część osób zamierzających się rozwieść staje często przed koniecznością zasięgnięcia porady u prawnika, czy też powierzenia adwokatowi lub radcy prawnemu swojej sprawy o rozwód.

W przepisach dotyczących kosztów adwokata lub radcy prawnego znajdują się stawki rzędu kilkuset do tysiąca złotych.

Rzecz w tym, że wspomniane przepisy regulują jedynie kwestię ewentualnego zasądzenia przez sąd kwoty kosztów adwokata lub radcy prawnego. Innymi słowy – przepisy nie ustalają kwoty zwrotu realnie poniesionych kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata czy radcę prawnegoStawki te są regulowane są umownie między osobą rozwodzącą się a adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo często w rzeczywistości przekraczają one stawki, które są wskazane w przepisach.

Część osób zatem decyduje się na zwrócenie się do sądu o uzyskanie w sprawie o rozwód adwokat lub radcy prawnego z urzędu. Nie jest to jednak takie łatwe.

Kwestię uzyskania wsparcia adwokata lub radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 117 kodeksu postępowania cywilnego strona ma prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Sad uwzględni wniosek jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego uzna za potrzebny.

Poza samą ustawą ważne jest i to, że uzyskanie wsparcia adwokata lub radcy prawnego przyznanego przez sąd jest kwestią ocenną sądu. Mówi o tym wyraźnie wspomniany przepis. Jeśli sąd „uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny”

Co to oznacza – to sąd ocenia, czy dana osoba może otrzymać adwokata lub radcę prawnego z urzędu czy też nie. Nie obowiązuje tu żaden automatyzm przyznawania adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie o rozwód. Obowiązuje uznanie sędziowskie.Przykładowo przyjmuje się, że ustalone, że udział adwokata może zostać uznany za potrzebny, gdy sprawa dotyczy skomplikowanego stanu prawnego lub faktycznego. Ponadto udział pełnomocnika z urzędu jest zasadny, gdy strona ma problemy z komunikowaniem swoich żądań i stanowisk Sądowi z uwagi na wiek lub innego rodzaju ułomności albo też zamieszkuje z dala od siedziby sądu (tak m.in.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz p.red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, WP, W-wa 1975, t. I., str. 230).Trudno jednoznacznie wskazać, co może skłonić sąd do przyznania adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Poniższy przykład z orzecznictwa wskazuje, co sądom pozwala na oddalenie wniosku o adwokata lub radcę prawnego z urzędu

„W szczególności pozwany nie ma żadnych ograniczeń w zdolności postulacyjnej, o czym świadczy aktywność w procesie i na obecnym etapie inicjowania postępowania skargowego. Jego wnioski w sposób pełny realizują jego prawo do obrony swoich ewentualnych praw i roszczeń. Pozwany dobrze orientuje się w stanie i etapie sprawy, w rodzaju środka, jaki mu przysługuje. Jego orientacja jest na tyle pełna, że złożył tenże środek samodzielnie, formułując go poprawnie formalnie i klarownie treściowo. Pozwany jest autorem kilkunastu pism i środków procesowych w przedmiotowej sprawie, które podlegały skutecznemu dla niego rozpoznaniu”


Zatem przedstawiamy kilka wskazówek, dla osób które zamierzają skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

1.         Zanim skierujesz wniosek do sądu o adwokata lub radcę prawnego warto sprawdzić, czy nie uda się porozumieć z adwokatem lub radcą prawnym co do wysokości kosztów
2.         Wniosek o adwokata lub radcę prawnego z urzędu można składać zarówno przed wszczęciem sprawy o rozwód, jak i po jej wszczęciu
3.         Im wcześniej uzyska się wparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód – tym lepiej dla powodzenia sprawy
4.         Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu jest wolny od opłat sądowych
5.         Ponadto w razie oddalenia wniosku o pełnomocnika z urzędu przysługuje na to postanowienie zażalenie
6.         Zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie – jest także wolne od opłat sądowych. Oznacza to, że nie trzeba uiszczać żadnej opłaty za rozpatrzenie takiego zażalenia. Podobnie nie uiszcza się opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
7.         Poniżej załączamy przykładowy wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu - tzn. na koszt Skarbu Państwa. Zaznaczamy, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest niezależny od tego, czy sąd uprzednio zwolnił od kosztów sądowych.Poznań, dnia 1 września 2017 roku


Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział I Cywilny
Ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań


Anna Rozwodzona PESEL 82050517956
Ul. Szewska 1/1; 60-500 Poznań

Sygn. akt. I C 515/2017/1


Wniosek
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wnoszę o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu w mojej sprawie o rozwód i alimenty.

Uzasadnienie

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego -  uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i mojej rodziny.

Mój stan rodzinny, majątkowy i wysokość dochodów wynika z załączonego do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Zostałam zwolniona od kosztów sądowych

Chciałabym nadto zaznaczyć, że po odejściu ode mnie męża, zostałam sama z dzieckiem i ledwo wiążę koniec z końcem pod względem finansowym. Praktycznie bowiem nie starcza mi na utrzymanie siebie i dziecka. Niewielka kwota, którą przesyła mi mąż nie starcza na koszty utrzymania, a tym bardziej na opłacenie pozwu o rozwód. Chciałbym dodać, że przed złożeniem pozwu o rozwód, mój maż pobrał wszystkie środki z rachunku bankowego zostawiając mnie praktycznie bez możliwości wygospodarowania jakichkolwiek środków na zorganizowanie sobie pomocy prawnej przed sądem w sprawie o rozwód.

W mojej ocenie stan sprawy o rozwód jest o tyle skomplikowany, że nie będę w stanie samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód i alimenty. Cała sprawa przeraża mnie pod względem organizacyjnym i formalnym. Nigdy nie występowałam przed sądem, a teraz muszę to uczynić w imieniu swoim i małoletniego dziecka – w dodatku nie ze swojej winy dochodzi do tego, że została wszczęta sprawa o rozwód.

Mój mąż unika płacenia alimentów, ukrywa swoje zarobki – a ja nie znam na tyle przepisów prawnych, by samodzielnie wykazać przed sądem, że jego zarobki są znacznie wyższe. Poza tym chciałabym, aby Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł rozwód wyłącznej z winy mojego męża. Także w tym przypadku nie znam niuansów prawnych pozwalających mi na wykazanie nielojalności mojego męża, która doprowadziła do rozpadu związku małżeńskiego.

Mój mąż wynajął adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej. W tym stanie sprawy mając po drugiej stronie profesjonalnego pełnomocnika, nie będę w stanie bez pomocy prawnika występować na równych warunkach przed sądem. Nie mam niestety wykształcenia prawniczego, a jedynie wykształcenie średnie.

Załączam wydruk z historii rachunku bankowego oraz zaświadczenie o zarobkach – z ostatnich trzech miesięcy.


Anna Rozwodzona

Załączniki:

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
- historia rachunku
- zaświadczenie o zarobkach


Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61

 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


Rozwód a Przemoc w Rodzinie - Przemoc Domowa - Adwokat Poznań

Rozwód a Przemoc w Rodzinie


Przemoc w rodzinie jest jedną przyczyn rozwodu i orzekania o winie.

Na stronach Niebieskiej Linii podaje się następującą definicję przemocy w rodzinie:

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki: 1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania; 2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą ; 3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej; 4. Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

Rzecz w tym, że przemoc w rodzinie dotyczy także przemocy wobec mężczyzn.Sęk w tym, że wykazanie przemocy żony nad mężem może być znacznie trudniejsze do wykazania aniżeli wykazanie przemocy męża nad żoną. Taka sytuacja związana jest z pewnymi stereotypami. Mężczyzny, który zasadniczo jest uważany za silniejszą stronę w związku małżeńskim. Stronę, która ma możliwość obronienia się, stronę w związku, która jednak ma przewagę z natury nad żona.

Dla zobrazowania jaki jest odbiór społeczny przemocy wobec mężczyzn, warto przyjrzeć się eksperymentowi :


Mężczyzna skarżący się na przemoc domową z góry ryzykuje narażeniem się na niewiarygodność. Tego typu doniesienia mogą być traktowane jako śmieszne, czy niepoważne. Zrozumienie tego typu zdarzeń wymaga z góry dużej otwartości i wnikliwości w analizowaniu sytuacji.

Przy czym podkreślić należy, że mimo, że słowo przemoc generalnie kojarzy się z przemocą fizyczną, to należy mieć na uwadze,  że mężczyźni padają również ofiarę przemocy psychicznej ze strony żony.

Dowodzenie w takich sprawach może być nadto utrudnione, iż może to być czasami słowo przeciwko słowu.

 


Tymczasem 


Jak można przeczytać, w raporcie CBOS : Co dziewiąta kobieta (11%) i co dziesiąty mężczyzna (10%) żyjący w stałych związkach doświadczali przemocy fizycznej ze strony swoich partnerów, a co piąty mężczyzna (20%) i co szósta kobieta (16%) byli przez nich psychicznie dręczeni.

Uwzględniając obie formy przemocy można stwierdzić, że równie często doświadczały ich
kobiety (21%), jak i mężczyźni (22%).

/Komunikat z Badań, Centralny Ośrodek Badania Opinii Społecznych - Przemoc i Konflikty w Domu BS/82/2012 - opracowany przez  Katarzynę Kowalczuk/

Warto zaznaczyć, że mężczyznom równie trudno – jeśli czasami nie trudniej – przyznać się do przemocy domowej. Dotyczy to niestety nie tylko przyznania się przed sądem, ale także pełnomocnikiem.

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61


 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty