Rozwód - Adwokat z Urzędu - Wskazówki przy składaniu wniosków

Część osób zamierzających się rozwieść staje często przed koniecznością zasięgnięcia porady u prawnika, czy też powierzenia adwokatowi lub radcy prawnemu swojej sprawy o rozwód.

W przepisach dotyczących kosztów adwokata lub radcy prawnego znajdują się stawki rzędu kilkuset do tysiąca złotych.

Rzecz w tym, że wspomniane przepisy regulują jedynie kwestię ewentualnego zasądzenia przez sąd kwoty kosztów adwokata lub radcy prawnego. Innymi słowy – przepisy nie ustalają kwoty zwrotu realnie poniesionych kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata czy radcę prawnegoStawki te są regulowane są umownie między osobą rozwodzącą się a adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo często w rzeczywistości przekraczają one stawki, które są wskazane w przepisach.

Część osób zatem decyduje się na zwrócenie się do sądu o uzyskanie w sprawie o rozwód adwokat lub radcy prawnego z urzędu. Nie jest to jednak takie łatwe.

Kwestię uzyskania wsparcia adwokata lub radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 117 kodeksu postępowania cywilnego strona ma prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Sad uwzględni wniosek jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego uzna za potrzebny.

Poza samą ustawą ważne jest i to, że uzyskanie wsparcia adwokata lub radcy prawnego przyznanego przez sąd jest kwestią ocenną sądu. Mówi o tym wyraźnie wspomniany przepis. Jeśli sąd „uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny”

Co to oznacza – to sąd ocenia, czy dana osoba może otrzymać adwokata lub radcę prawnego z urzędu czy też nie. Nie obowiązuje tu żaden automatyzm przyznawania adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie o rozwód. Obowiązuje uznanie sędziowskie.Przykładowo przyjmuje się, że ustalone, że udział adwokata może zostać uznany za potrzebny, gdy sprawa dotyczy skomplikowanego stanu prawnego lub faktycznego. Ponadto udział pełnomocnika z urzędu jest zasadny, gdy strona ma problemy z komunikowaniem swoich żądań i stanowisk Sądowi z uwagi na wiek lub innego rodzaju ułomności albo też zamieszkuje z dala od siedziby sądu (tak m.in.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz p.red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, WP, W-wa 1975, t. I., str. 230).Trudno jednoznacznie wskazać, co może skłonić sąd do przyznania adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Poniższy przykład z orzecznictwa wskazuje, co sądom pozwala na oddalenie wniosku o adwokata lub radcę prawnego z urzędu

„W szczególności pozwany nie ma żadnych ograniczeń w zdolności postulacyjnej, o czym świadczy aktywność w procesie i na obecnym etapie inicjowania postępowania skargowego. Jego wnioski w sposób pełny realizują jego prawo do obrony swoich ewentualnych praw i roszczeń. Pozwany dobrze orientuje się w stanie i etapie sprawy, w rodzaju środka, jaki mu przysługuje. Jego orientacja jest na tyle pełna, że złożył tenże środek samodzielnie, formułując go poprawnie formalnie i klarownie treściowo. Pozwany jest autorem kilkunastu pism i środków procesowych w przedmiotowej sprawie, które podlegały skutecznemu dla niego rozpoznaniu”


Zatem przedstawiamy kilka wskazówek, dla osób które zamierzają skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

1.         Zanim skierujesz wniosek do sądu o adwokata lub radcę prawnego warto sprawdzić, czy nie uda się porozumieć z adwokatem lub radcą prawnym co do wysokości kosztów
2.         Wniosek o adwokata lub radcę prawnego z urzędu można składać zarówno przed wszczęciem sprawy o rozwód, jak i po jej wszczęciu
3.         Im wcześniej uzyska się wparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód – tym lepiej dla powodzenia sprawy
4.         Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu jest wolny od opłat sądowych
5.         Ponadto w razie oddalenia wniosku o pełnomocnika z urzędu przysługuje na to postanowienie zażalenie
6.         Zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie – jest także wolne od opłat sądowych. Oznacza to, że nie trzeba uiszczać żadnej opłaty za rozpatrzenie takiego zażalenia. Podobnie nie uiszcza się opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
7.         Poniżej załączamy przykładowy wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu - tzn. na koszt Skarbu Państwa. Zaznaczamy, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest niezależny od tego, czy sąd uprzednio zwolnił od kosztów sądowych.Poznań, dnia 1 września 2017 roku


Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział I Cywilny
Ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań


Anna Rozwodzona PESEL 82050517956
Ul. Szewska 1/1; 60-500 Poznań

Sygn. akt. I C 515/2017/1


Wniosek
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wnoszę o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu w mojej sprawie o rozwód i alimenty.

Uzasadnienie

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego -  uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i mojej rodziny.

Mój stan rodzinny, majątkowy i wysokość dochodów wynika z załączonego do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Zostałam zwolniona od kosztów sądowych

Chciałabym nadto zaznaczyć, że po odejściu ode mnie męża, zostałam sama z dzieckiem i ledwo wiążę koniec z końcem pod względem finansowym. Praktycznie bowiem nie starcza mi na utrzymanie siebie i dziecka. Niewielka kwota, którą przesyła mi mąż nie starcza na koszty utrzymania, a tym bardziej na opłacenie pozwu o rozwód. Chciałbym dodać, że przed złożeniem pozwu o rozwód, mój maż pobrał wszystkie środki z rachunku bankowego zostawiając mnie praktycznie bez możliwości wygospodarowania jakichkolwiek środków na zorganizowanie sobie pomocy prawnej przed sądem w sprawie o rozwód.

W mojej ocenie stan sprawy o rozwód jest o tyle skomplikowany, że nie będę w stanie samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód i alimenty. Cała sprawa przeraża mnie pod względem organizacyjnym i formalnym. Nigdy nie występowałam przed sądem, a teraz muszę to uczynić w imieniu swoim i małoletniego dziecka – w dodatku nie ze swojej winy dochodzi do tego, że została wszczęta sprawa o rozwód.

Mój mąż unika płacenia alimentów, ukrywa swoje zarobki – a ja nie znam na tyle przepisów prawnych, by samodzielnie wykazać przed sądem, że jego zarobki są znacznie wyższe. Poza tym chciałabym, aby Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł rozwód wyłącznej z winy mojego męża. Także w tym przypadku nie znam niuansów prawnych pozwalających mi na wykazanie nielojalności mojego męża, która doprowadziła do rozpadu związku małżeńskiego.

Mój mąż wynajął adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej. W tym stanie sprawy mając po drugiej stronie profesjonalnego pełnomocnika, nie będę w stanie bez pomocy prawnika występować na równych warunkach przed sądem. Nie mam niestety wykształcenia prawniczego, a jedynie wykształcenie średnie.

Załączam wydruk z historii rachunku bankowego oraz zaświadczenie o zarobkach – z ostatnich trzech miesięcy.


Anna Rozwodzona

Załączniki:

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
- historia rachunku
- zaświadczenie o zarobkach


Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61

 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


4 komentarze:

 1. Rozwód to bardzo trudny okres, ale przy dobrej woli obu stron może przebiegać prawie bezboleśnie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kancelaria Kasprzak & Kowalak (http://www.kacprzak.pl/) obsługuje mój biznes od lat i pwiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z jakości ich usług.

  OdpowiedzUsuń

 3. .Wszystko dzięki temu wspaniałemu człowiekowi, zwanemu dr Agbazarą, wspaniałemu czaru rzucającemu we mnie radość, pomagając mi przywrócić mego kochanka, który zerwał ze mną Cztery miesiące temu, ale teraz ze mną przy pomocy dr Agbazary, wielkiego zaklęcia miłosnego odlewnik. Wszystkim dzięki niemu możesz również skontaktować się z nim o pomoc, jeśli potrzebujesz go w czasach kłopotów poprzez: ( agbazara@gmail.com ) możesz również Whatsapp na ten numer +2348104102662

  OdpowiedzUsuń
 4. Wciąż pamiętam mój ból małżeństwa, kiedy mój mąż mnie opuścił, Dr.Agbazara z AGBAZARA TEMPLE przywróciła mi kochanka w zaledwie 2 dni, chcę tylko podziękować Wam za zaklęcie i spodziewamy się naszego pierwszego dziecka. Jeśli masz problemy małżeńskie, spróbuj skontaktować się z TEMPLE AGBAZARA: ( agbazara@gmail.com ) Lub WhatsApp mu na: ( +234 810 410 2662 )

  OdpowiedzUsuń

Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu