Rozwód - Adwokat z Urzędu - Wskazówki przy składaniu wniosków

Część osób zamierzających się rozwieść staje często przed koniecznością zasięgnięcia porady u prawnika, czy też powierzenia adwokatowi lub radcy prawnemu swojej sprawy o rozwód.

W przepisach dotyczących kosztów adwokata lub radcy prawnego znajdują się stawki rzędu kilkuset do tysiąca złotych.

Rzecz w tym, że wspomniane przepisy regulują jedynie kwestię ewentualnego zasądzenia przez sąd kwoty kosztów adwokata lub radcy prawnego. Innymi słowy – przepisy nie ustalają kwoty zwrotu realnie poniesionych kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata czy radcę prawnegoStawki te są regulowane są umownie między osobą rozwodzącą się a adwokatem lub radcą prawnym. Bardzo często w rzeczywistości przekraczają one stawki, które są wskazane w przepisach.

Część osób zatem decyduje się na zwrócenie się do sądu o uzyskanie w sprawie o rozwód adwokat lub radcy prawnego z urzędu. Nie jest to jednak takie łatwe.

Kwestię uzyskania wsparcia adwokata lub radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz kodeks postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 117 kodeksu postępowania cywilnego strona ma prawo zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego. Sad uwzględni wniosek jeżeli udział adwokata lub radcy prawnego uzna za potrzebny.

Poza samą ustawą ważne jest i to, że uzyskanie wsparcia adwokata lub radcy prawnego przyznanego przez sąd jest kwestią ocenną sądu. Mówi o tym wyraźnie wspomniany przepis. Jeśli sąd „uzna udział adwokata lub radcy prawnego za potrzebny”

Co to oznacza – to sąd ocenia, czy dana osoba może otrzymać adwokata lub radcę prawnego z urzędu czy też nie. Nie obowiązuje tu żaden automatyzm przyznawania adwokata lub radcy prawnego z urzędu w sprawie o rozwód. Obowiązuje uznanie sędziowskie.Przykładowo przyjmuje się, że ustalone, że udział adwokata może zostać uznany za potrzebny, gdy sprawa dotyczy skomplikowanego stanu prawnego lub faktycznego. Ponadto udział pełnomocnika z urzędu jest zasadny, gdy strona ma problemy z komunikowaniem swoich żądań i stanowisk Sądowi z uwagi na wiek lub innego rodzaju ułomności albo też zamieszkuje z dala od siedziby sądu (tak m.in.: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz p.red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, WP, W-wa 1975, t. I., str. 230).Trudno jednoznacznie wskazać, co może skłonić sąd do przyznania adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

Poniższy przykład z orzecznictwa wskazuje, co sądom pozwala na oddalenie wniosku o adwokata lub radcę prawnego z urzędu

„W szczególności pozwany nie ma żadnych ograniczeń w zdolności postulacyjnej, o czym świadczy aktywność w procesie i na obecnym etapie inicjowania postępowania skargowego. Jego wnioski w sposób pełny realizują jego prawo do obrony swoich ewentualnych praw i roszczeń. Pozwany dobrze orientuje się w stanie i etapie sprawy, w rodzaju środka, jaki mu przysługuje. Jego orientacja jest na tyle pełna, że złożył tenże środek samodzielnie, formułując go poprawnie formalnie i klarownie treściowo. Pozwany jest autorem kilkunastu pism i środków procesowych w przedmiotowej sprawie, które podlegały skutecznemu dla niego rozpoznaniu”


Zatem przedstawiamy kilka wskazówek, dla osób które zamierzają skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego z urzędu.

1.         Zanim skierujesz wniosek do sądu o adwokata lub radcę prawnego warto sprawdzić, czy nie uda się porozumieć z adwokatem lub radcą prawnym co do wysokości kosztów
2.         Wniosek o adwokata lub radcę prawnego z urzędu można składać zarówno przed wszczęciem sprawy o rozwód, jak i po jej wszczęciu
3.         Im wcześniej uzyska się wparcie adwokata lub radcy prawnego w sprawie o rozwód – tym lepiej dla powodzenia sprawy
4.         Wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu jest wolny od opłat sądowych
5.         Ponadto w razie oddalenia wniosku o pełnomocnika z urzędu przysługuje na to postanowienie zażalenie
6.         Zażalenia na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwołanie – jest także wolne od opłat sądowych. Oznacza to, że nie trzeba uiszczać żadnej opłaty za rozpatrzenie takiego zażalenia. Podobnie nie uiszcza się opłaty od skargi na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego.
7.         Poniżej załączamy przykładowy wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego z urzędu - tzn. na koszt Skarbu Państwa. Zaznaczamy, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest niezależny od tego, czy sąd uprzednio zwolnił od kosztów sądowych.Poznań, dnia 1 września 2017 roku


Sąd Okręgowy w Poznaniu
Wydział I Cywilny
Ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań


Anna Rozwodzona PESEL 82050517956
Ul. Szewska 1/1; 60-500 Poznań

Sygn. akt. I C 515/2017/1


Wniosek
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Wnoszę o ustanowienie dla mnie pełnomocnika z urzędu w mojej sprawie o rozwód i alimenty.

Uzasadnienie

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu – adwokata lub radcy prawnego -  uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ich ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i mojej rodziny.

Mój stan rodzinny, majątkowy i wysokość dochodów wynika z załączonego do wniosku oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
Zostałam zwolniona od kosztów sądowych

Chciałabym nadto zaznaczyć, że po odejściu ode mnie męża, zostałam sama z dzieckiem i ledwo wiążę koniec z końcem pod względem finansowym. Praktycznie bowiem nie starcza mi na utrzymanie siebie i dziecka. Niewielka kwota, którą przesyła mi mąż nie starcza na koszty utrzymania, a tym bardziej na opłacenie pozwu o rozwód. Chciałbym dodać, że przed złożeniem pozwu o rozwód, mój maż pobrał wszystkie środki z rachunku bankowego zostawiając mnie praktycznie bez możliwości wygospodarowania jakichkolwiek środków na zorganizowanie sobie pomocy prawnej przed sądem w sprawie o rozwód.

W mojej ocenie stan sprawy o rozwód jest o tyle skomplikowany, że nie będę w stanie samodzielnie prowadzić sprawy o rozwód i alimenty. Cała sprawa przeraża mnie pod względem organizacyjnym i formalnym. Nigdy nie występowałam przed sądem, a teraz muszę to uczynić w imieniu swoim i małoletniego dziecka – w dodatku nie ze swojej winy dochodzi do tego, że została wszczęta sprawa o rozwód.

Mój mąż unika płacenia alimentów, ukrywa swoje zarobki – a ja nie znam na tyle przepisów prawnych, by samodzielnie wykazać przed sądem, że jego zarobki są znacznie wyższe. Poza tym chciałabym, aby Sąd Okręgowy w Poznaniu orzekł rozwód wyłącznej z winy mojego męża. Także w tym przypadku nie znam niuansów prawnych pozwalających mi na wykazanie nielojalności mojego męża, która doprowadziła do rozpadu związku małżeńskiego.

Mój mąż wynajął adwokata do prowadzenia sprawy rozwodowej. W tym stanie sprawy mając po drugiej stronie profesjonalnego pełnomocnika, nie będę w stanie bez pomocy prawnika występować na równych warunkach przed sądem. Nie mam niestety wykształcenia prawniczego, a jedynie wykształcenie średnie.

Załączam wydruk z historii rachunku bankowego oraz zaświadczenie o zarobkach – z ostatnich trzech miesięcy.


Anna Rozwodzona

Załączniki:

- oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
- historia rachunku
- zaświadczenie o zarobkach


Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61

 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty


2 komentarze:

 1. Rozwód to bardzo trudny okres, ale przy dobrej woli obu stron może przebiegać prawie bezboleśnie.

  OdpowiedzUsuń
 2. Kancelaria Kasprzak & Kowalak (http://www.kacprzak.pl/) obsługuje mój biznes od lat i pwiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z jakości ich usług.

  OdpowiedzUsuń

Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu