Rozwód i OZSS – czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

OZSS – czyli Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Przez długi czas w sprawach o rozwód, a dotyczących spraw związanych z małoletnimi np. wykonywaniem władzy rodzicielskiej opiniowały tzw. Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne.W sprawach o rozwód rozpoznawanych przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sytuacjach dotyczących badania dobra małoletniego dziecka stron, tj. wpływu ewentualne rozwodu na dziecko, Sąd kierował sprawy do biegłych jak i specjalistycznych ośrodków. Biegli  lub też specjalistyczne ośrodki miały za zadanie wydać opinię m.in. w kwestii czy dobro dziecka nie sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu.  Sąd Okręgowy w Poznaniu często korzystał m.in z następujących placówek:- Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny nr 1 i 2 w Poznaniu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Lesznie, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Pile, a także ze wsparcia Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu.

W badaniach nie uczestniczył ani adwokat ani radca prawny a jedynie rodzice i dzieci. Reprezentująca strony kancelaria mogła natomiast weryfikować opinię po jej sporządzeniu, np. poprzez przesłuchanie sporządzających opinię podczas rozprawy.

Jednakże podstawy prawne funkcjonowania tych ośrodków w kwestiach dotyczących małoletnich w sprawach o rozwód były wątpliwe. Swego czasu interesującą informację dotyczącą kwestii orzekania Rodzinnych Ośrodków opracowało Biuro Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej. Z opinii Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej wynikało, że : „brak jest podstaw do tego, aby rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, w obecnym statusie i usytuowaniu, wydawały opinie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego związanych ze sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywani a kontaktów z dzieckiem w sprawach małoletnich, rozpatrywanych przez sądy”. Sprawę bliżej przedstawiła Rzeczpospolita w artykule z 15 maja 2013 roku: "Nieważnośćopinii psychologów"

Kwestią tą zajął się także Trybunał Konstytucyjny - informacje o tym w komunikacie po rozprawie.

Obecnie sprawa została prawnie uregulowana. Kwestię związane z opiniowaniem małoletnich (m.in. w zakresie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów) w sprawach o rozwód Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (OZSS).Zarządzenie wskazuje, że proces diagnostyczny składa się z trzech etapów. I tak pierwszy etap procesu diagnostycznego obejmuje zapoznanie się z aktami sprawy, dalej przygotowanie do badania, w szczególności zaplanowanie organizacji badania uwzględniającego warunki obiektywne (np. warunki lokalowe opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, czasowe osób badanych i badających) i subiektywne (np. podatność na zmęczenie, odporność na stres, postawę wobec badania); przygotowanie miejsca i odpowiednich warunków badania.

Z kolei drugi etap procesu diagnostycznego obejmuje potwierdzenie tożsamości osob badanych, poinformowanie osób badanych o celu i planie badania, poinformowanie osob badanych o braku zgody na rejestrację badania oraz możliwości przerwania lub odstąpienia od badania w sytuacji nieprzestrzegania przez osoby badane zakazu rejestracji, poinformowanie osób badanych o udziale w badaniu wyłącznie osób wskazanych w zleceniu, poinformowanie osób badanych o wykorzystaniu danych uzyskanych w trakcie badania zgodnie z kryterium ich użyteczności w celu sporządzenia opinii dla organu zlecającego;, odebranie od osób badanych pisemnej zgody dotyczącej udziału w badaniu, przeprowadzenie badania, poinformowanie osób badanych o zakończeniu badania i terminie sporządzenia opinii, poinformowanie osób badanych o możliwości zgłaszania uwag co do przebiegu badania do kierownika lub upoważnionego przez niego specjalisty, a co do treści i wniosków końcowych opinii do organu zlecającego.

Po badaniu następuje tzw. trzeci etap procesu diagnostycznego. Zgodnie z zarządzeniem obejmuje on analizę i interpretację wyników badania, integrację danych, przeprowadzenie konsultacji w zespole opiniującym, sporządzenie opinii pisemnej.

W kwestiach związanych z poddawaniem małoletnich badaniom przez OZSS warto skonsultować sprawę, a także opinię ośrodków z prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym).

Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi wpisami. Ze względu na upływ czasu od publikacji wielu postów, podejmowanie decyzji na podstawie postów należy poprzedzić konsultacją z adwokatem lub radcą prawnym.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu
Tel 61 641 64 61

 1. Dlaczego ludzie się rozwodzą
 2. Rozwód-Nowy Partner- kiedy można rozpocząć nowy związek ?
 3. Rozwód - Terapia małżeńska - Mediacja
 4. Rozwód a inne sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem
 5. Rozwód - Jak NIE LICZYĆ terminów
 6. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie
 7. Rozwód - Czy pisanie na Facebooku to już zdrada ?
 8. Czy warto mieć adwokata w sprawie o rozwód – część I
 9. Pozew o Rozwód - Nie znam adresu małżonka - Jak rozpocząć sprawę
 10. Pozew o rozwód – Kto pierwszy ten lepszy?
 11. Rozwód Poznań Właściwy Wydział Sądu
 12. Jak poradzić sobie z rozwodem ?
 13. Portal Informacyjny Sąd Apelacyjny w Poznaniu - informacje o sprawach o rozwód i nie tylko
 14. Ile kosztuje rozwód ? Ile kosztuje adwokat w sprawie o rozwód ?
 15. Rozwód a zasiłek socjalny na seks
 16. Rozwód statystyki - komu Władza Rodzicielska
 17. Rozwód a uregulowanie kontaktów dziecka z dziadkami
 18. Rozwód a władza rodzicielska zmiany w przepisach
 19. Rozwód z winy znęcającego się małżonka - odszkodowanie za pobicie
 20. Rozwód Poznań - nauczanie ks. Natanka o instytucji małżeństwa
 21. Rozwód a Odwołanie Darowizny a Posty na Facebook'u
 22. Rozwód a Ławnicy
 23. Rozwód Poznań - O co pyta sąd na sprawie o rozwód?
 24. Rozwód Poznań - Wpływ rozwodu na małoletnie dziecko
 25. Pozew o rozwód bez orzekania o winie
 26. Rozwód Poznań a Przemoc w Rodzinie
 27. Rozwód Poznań - umowa o orzeczenie rozwodu bez orzekania winy
 28. Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu
 29. Sprawa o rozwód - Zachowanie terminów pism procesowych z UE
 30. Sprawa o rozwód Sąd Okręgowy w Poznaniu – a Sąd Najwyższy
 31. Rozwód Poznań - Jestem Mamy i Taty

2 komentarze:

 1. Czy opinia specjalistów sądowych jest obligatoryjnie przytaczana w sentencji wyroku czy zależy to od uznania sędziego?

  OdpowiedzUsuń
 2. W mojej opinii adwokaci z kancelarii Chmurski i Trzebiatowski (http://chmurski.com.pl/) to świetni fachowcy. Z miejsca wiedzą, jakie działania podjąć, by odnieść końcowy sukces.

  OdpowiedzUsuń

Możesz skomentować ten wpis w tym miejscu